Afspraken

Afspraken informatie

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd, dus niet per e-mail of per fax.

Pijnklachten

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patient van onze praktijk.

Te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Afspraak maken

Voor het maken van een controle-afspraak is het mogelijk dat wij u een e-mail met daarin een link toesturen waarmee u zelf een datum en tijdstip kunt uitzoeken direkt in onze agenda.

Overzicht afspraken

Als u uw afsprakenkaartje kwijt bent en niet meer weet wanneer uw volgende afspraken staan gepland kunt u met dit formulier een overzicht van de voor u geregistreerde afspraken aanvragen.